Volgende

Luc Michoel

Afgestudeerd als burgerlijk ingenieur architect aan de KU Leuven in 1976.

Stage als architect bij architect Erik Verschraegen te Kruibeke, 1976-1978.
Stage als ingenieur bij Studiebureel Verlinden & Van Staeyen BVBA te Antwerpen, 1976-1978.

Legerdienst te Brasschaat, 1978-1979.

Zelfstandig ingenieur-architect sinds 1980.
Zaakvoerder - Vennoot MMS & Partners Architecten & Ingenieurs CVBA sinds 2008. 

Lid van de Koninklijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging, de Orde van Architecten, het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België, en de Kamer van Geregistreerde Ingenieur-Deskundigen.
Opgenomen op de lijst van gerechtelijke experten van de rechtbanken van Antwerpen sedert 1983; eveneens aanstellingen door de rechtbanken te Mechelen, Turnhout, Brugge en Brussel.

KRID VZW - Kamer van Geregistreerde Ingenieur-Deskundigen.
Lid van de Klachten- en Geschillencommissie.
Gewezen lid van de eerste Commissie Technische Kwalificatie, de aanvaardingscommissie.
Erkend als Gerechtelijk Deskundige, Technisch Raadgever en Dispute Resolution Boards in de disciplines:
 • stabiliteit, funderingen, grondmechanica;
 • pathologie;
 • waterdichtheid;
 • thermische isolatie, vochtproblemen;
 • betonbouw;
 • bedakingen.

NCDAB VZW - Nationaal College van Deskundigen Architecten van België.
Erkend als Gerechtelijk Deskundige, Scheidsrechter, Technisch Raadsman, Deskundige voor Verzekeringsmaatschappijen, Parket Deskundige, in de disciplines:
 • architectuur (nieuw- en vernieuwbouw, restauratie);
 • stabiliteit - funderingen - grondmechanica;
 • vochtproblemen;
 • thermische isolatie;
 • betonbouw;
 • houtbouw;
 • metselwerk;
 • bedakingen;
 • schrijnwerken (binnen en buiten) - glaswerken;
 • plafond-, wand- en vloerbekleding;
 • energieprestatieregelgeving.

PERMANENTE VORMING.
Hogere Kursus Akoestiek - KVIV.
Breuktheorie - KVIV.
Certificaat “Verzoeningscommissie” - NCDAB 2001.
Multidisciplinair Forensisch Onderzoek - KULeuven 2008.
Despute Resolution Board Foundation - 2013.
Ontwerp en uitvoering van vloeistofdichte betonconstructies - IE-net 2013.
Praktische invulling van EC7 - IE-net 2013.
Cursus Vezelbeton - Belgische BetonGroepering 2013.
Trillingscontrole van constructies onder mens-geïnduceerde belastingen - IE-net 2014.
Parkeerdaken - BEVAD-WTCB 2015.
Kathodische Bescherming - FEREB-WTCB 2015.